نمایش دادن همه 12 نتیجه


  • وال واشر سه ردیفه صباترانس

   وال واشر سه ردیفه صباترانس

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  طبق سفارش مشتری مطابق با استاندارد شرکت
   • وزن (Kg):  بستگی به نوع سفارش دارد
   • ابعاد (CM):  بستگی به نوع سفارش دارد
   • شار نور(Lm):  بستگی به نوع سفارش دارد
   0
  • وال واشر دو ردیفه صباترانس

   وال واشر دو ردیفه صباترانس

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  طبق سفارش مشتری مطابق با استاندارد شرکت
   • وزن (Kg):  بستگی به نوع سفارش دارد
   • ابعاد (CM):  بستگی به نوع سفارش دارد
   • شار نور(Lm):  بستگی به نوع سفارش دارد
   0
  • وال واشر 9 وات

   وال واشر ۹ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  9
   • وزن (Kg):  0/37
   • ابعاد (CM):  28*4*5/5
   • شار نور(Lm):  1080
   0
  • وال واشر 36 وات

   وال واشر ۳۶ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  36
   • وزن (Kg):  1/27
   • ابعاد (CM):  100*4*5/5
   • شار نور(Lm):  4320
   0
  • وال واشر 6 وات

   وال واشر ۶ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  6
   • وزن (Kg):  0/36
   • ابعاد (CM):  25*4*5/5
   • شار نور(Lm):  720
   0
  • وال واشر 4 وات

   وال واشر ۴ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  4
   • وزن (Kg):  0/23
   • ابعاد (CM):  15*4*5/5
   • شار نور(Lm):  480
   0
  • وال واشر 24 وات

   وال واشر ۲۴ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  24
   • وزن (Kg):  1/25
   • ابعاد (CM):  100*4*5/5
   • شار نور(Lm):  2880
   0
  • وال واشر 3 وات

   وال واشر ۳ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  3
   • وزن (Kg):  0/23
   • ابعاد (CM):  15*4*5/5
   • شار نور(Lm):  360
   0
  • وال واشر 2 وات

   وال واشر ۲ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  2
   • وزن (Kg):  0/16
   • ابعاد (CM):  9/5*4*5/5
   • شار نور(Lm):  240
   0
  • وال واشر 10 وات

   وال واشر ۱۸ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  18
   • وزن (Kg):  0/975
   • ابعاد (CM):  75*4*5/5
   • شار نور(Lm):  2160
   0
  • وال واشر 10 وات

   وال واشر ۱۲ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  12
   • وزن (Kg):  0/7
   • ابعاد (CM):  50*4*5/5
   • شار نور(Lm):  1440
   0
  • وال واشر 10 وات

   وال واشر ۱۰ وات

   ویژگی‌ها
   • توان (W):  10
   • وزن (Kg):  0/46
   • ابعاد (CM):  35*4*5/5
   • شار نور(Lm):  1200
   0